Класифікація професій
Код Назва класифікаційного угруповання
1Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
2Професіонали
3Фахівці
4Технічні службовці
5Працівники сфери торгівлі та послуг
6Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
7Кваліфіковані робітники з інструментом
8Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
81Робітники, що обслуговують промислове устаткування
811Робітники, що обслуговують гірниче устаткування та устаткування для перероблення корисних копалин
812Робітники, що обслуговують рудо- та металопереробне устаткування
813Робітники, що обслуговують установки скляного, керамічного виробництва, та робітники на подібному устаткуванні
814Робітники, що обслуговують деревообробні та папероробні установки
815Робітники, що обслуговують хімічні установки
8151Робітники, що обслуговують дробильне, розмелювальне та змішувальне хімічне устаткування
[+] Професійні назви роботи
8152Робітники, що обслуговують хімічні термообробні установки
[+] Професійні назви роботи
8153Робітники, що обслуговують фільтрувальне хімічне устаткування та хімічні сепаратори
[+] Професійні назви роботи
8154Робітники, що обслуговують устаткування з хімічної дистиляції та реактори (за винятком очищення нафти та природного газу)
[+] Професійні назви роботи
8155Робітники, що обслуговують установки з очищення нафти та природного газу
[+] Професійні назви роботи
8159Оператори хімічних переробних установок
[-] Професійні назви роботи
Професії
КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП Професійна назва роботи
1006520 Апаратник
1007325 Апаратник азотування
1009032 Апаратник балансових установок
1010332 Апаратник вакуум-приймачів
1014432 Апаратник виділення ацетофенону
1014632 Апаратник виділення карбінолу
1014832 Апаратник виділення псевдобутилену
1015032 Апаратник виділення сірки
1015132 Апаратник виділення фтористого бору
1025925 Апаратник вилучення побічних продуктів
1015525 Апаратник випарювання та гранулювання
1074725 Апаратник виробництва аміачної селітри
10773 19Апаратник виробництва дициклопентадієну
10780 19Апаратник виробництва індолу
1078425 Апаратник виробництва калієвої селітри
10802 19Апаратник виробництва креоліну та лізолу
10808 19Апаратник виробництва малотонажних продуктів
1082325 Апаратник виробництва нітрату та нітриту натрію
1082425 Апаратник виробництва нітрофоски
10828 19Апаратник виробництва піридинових основ
1081625 Апаратник виробництва сечовини
1085225 Апаратник виробництва сульфату амонію
10871 19Апаратник виробництва формованого коксу
1083825 Апаратник виробництва, регенеративних речовин
1016628 Апаратник витягання
1012720 Апаратник відновлення напівпровідникових матеріалів
1017224 Апаратник газогенерації
1017424 Апаратник газорозділення
1018932Апаратник гідрохлорування
1019932 Апаратник деаерації
1021932 Апаратник димеризації
1022232 Апаратник диспергування лужних металів
1022432 Апаратник диспропорціонування
1111728 Апаратник етиленгліколевої установки
1064520 Апаратник з виробництва та хімічного очищення напівпровідникових матеріалів
1052320 Апаратник з вирощування монокристалів та стрічок
1053620 Апаратник з кристалізації
1062525 Апаратник з насмоктування діафрагм
1063520 Апаратник з одержання високочистих матеріалів для напівпровідникового виробництва
1065320 Апаратник з регенерації селену
1065520 Апаратник з регенерації сірки
1066120 Апаратник з хімічного оброблення напівпровідникових матеріалів
1039628 Апаратник зневоднення
10410 19Апаратник знефенолування та знеспиридинування масел
10531 19Апаратник із завантаження пеку
1031825 Апаратник конверсії
1033830 Апаратник кристалізації та центрифугування
1034228 Апаратник ксантогенування
1034828 Апаратник лиття й рубання
10346 3Апаратник лісохімічного устаткування
1109524 Апаратник лускування
1035028 Апаратник матування смоли
1038320 Апаратник на установках деіонізації
1046328 Апаратник оброблення та сушіння хімічної нитки
10546 19Апаратник одержання високотемпературного пеку
10569 19Апаратник одержання кумаронової смоли
10605 19Апаратник одержання сирого бензолу
1058928 Апаратник одержання сірковуглецю-сирцю
10600 19Апаратник одержання сульфату амонію
1060933 Апаратник одержання технічного вуглецю
10622 19Апаратник одержання чистого антрацену
1043925 Апаратник оксимування
1048124 Апаратник охолодження
1050532 Апаратник перегрівання
1050928 Апаратник переетерифікації
1052724 Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції
10122 1Апаратник повітроподілу
10679 19Апаратник приготування кам'яновугільного лаку
1069832 Апаратник приготування мильного клею
10710 19Апаратник приготування препарованої смоли
1090724 Апаратник розсіву
10943 19Апаратник спалювання сірководню
11023 19Апаратник термооброблення коксованої шихти
1103832 Апаратник уловлювання жирів
1104955 Апаратник установки виробництва вибільної землі
11045 40Апаратник установки нейтрального газу
  62Апаратник установок для подавлення радіоактивності та дезактивації
1104133 Апаратник ущільнення технічного вуглецю
1043725 Апаратник фарбування галуну
1105928 Апаратник фіксації
1106532 Апаратник формування синтетичного каучуку
1106728 Апаратник формування хімічного волокна
1106828 Апаратник формування целофанової плівки
1107632 Апаратник хемосорбції
1093920 Апаратник-сірнильник
11174 19Барильєтник
11272 43Брикетувальник
1131824 Вальцювальник (хімічне виробництво)
1139020 Варник селену
1151725 Вибірник металевого натрію
1153232 Вивантажувач блоків полімеру
1517320 Випалювач ламп
1518965 Випалювач малювального вугілля
1518528 Випалювач прядильних деталей
15187 20 Випалювач радіокераміки, п'єзокераміки та феритів
1240325 Виробник пристроїв для вирощування монокристалів
1637320 Відкатник-вакуумник
1638332 Відливальник натрієвих болванок
1635020 Відпальник-вакуумник
11474 11Водневик
11611 19Газівник коксових печей
11614 1Газогенераторник
1163628 Гарнітурник хімічного прядіння
1164455 Генераторник
11646 1Генераторник ацетиленової установки
1723420 Готувач шихти напівпровідникових матеріалів
1176020 Графітувальник
11784 19Дверевий
1193624 Дублювальник листового матеріалу
1975128 Електроверетенник
1208624 Завантажувач-вивантажувач
12097 21Завантажувач-вивантажувач печей
12106 19Завантажувач-вивантажувач термоантрацитових печей
12170 19Заливальник коксу
1217420 Заливальник магнітних сплавів на печах-кристалізаторах
1218720 Заливальник цоколів
1222520 Зарядник автоклавів
1524220 Збагачувач мікропорошку
12628 19Кабінник-кантівник
1270620 Карбідувальник
1270820 Карбонізатор
12722 11Каталізаторник (виробництво олії та жирів)
1272220 Каталізаторник (електронна техніка)
12823 21Коксоочисник
12825 21Коксорозвантажувач
1297424 Контролер якості продукції та технологічного процесу (хімічне виробництво)
13321 1Лаборант хімічного аналізу
13432 19Люковий (коксохімічне виробництво)
1343420 Люмінофорник-екранувальник
1344020 Магнезувальник-вакуумник
1348020 Матувальник-вакуумник
13556 19Машиніст барабанного охолоджувача
1394648 Машиніст віджимального устаткування (дубильно-екстрактове виробництво)
13650 1Машиніст газогенераторної станції
14403 19Машиніст електровоза гасильного вагона
13765 19Машиніст коксових машин
13767 19Машиніст коксонавантажувальної машини
13794 19Машиніст крана складу сульфату
13893 19Машиніст мостового перевантажувача
14054 11Машиніст прес-гранулятора
14313 19Машиніст установки сухого гасіння коксу
13923 21Машиніст устаткування розподільних нафтобаз
1451220 Мийник колб із застосуванням кислотних розчинів
1503124 Намотувальник матеріалів і напівфабрикатів
1509728 Настелювач фільтр-полотен
1531732 Оброблювач натрієвих болванок
1534532 Оброблювач синтетичного каучуку
15325 7Оброблювач харчових продуктів і тари
1633628 Обробник хімічних волокон
1520420 Обтискувач електроз'єднувачів
15404 21Обхідник лінійний
16273 21Оглядач нафтоналивних ємностей
1545820 Оксидувальник-вакуумник
   Оператор біоенергетичних установок
15513 49Оператор вакуумних установок для нанесення покриттів на оптичні деталі
1578030 Оператор відстоювання та теплообміну
15553 21Оператор газорозподільної станції
1558220 Оператор дифузійних процесів
15810 49Оператор з вирощування кристалів
1581220 Оператор з вирощування кристалів п'єзокварцу
15814 49Оператор з витягання світловодів
1585420 Оператор з нанесення газопоглинача
1585820 Оператор з нарощування епітаксіальних шарів
1582620 Оператор із захисних покриттів у виробництві масок кольорових кінескопів
15878 21Оператор із збирання та очищення конденсату
15626 19Оператор коксосортувалки
1565128 Оператор крутіння та витягання
1565328 Оператор крутіння та намотування хімічних волокон
15693 21Оператор магістральних газопроводів
15759 21Оператор нафтоперекачувальної станції
15822 21Оператор підземних газогенераторів
1580020 Оператор плазмохімічних процесів
1606532 Оператор сушіння синтетичного каучуку
16085 21Оператор товарний
 62Оператор устаткування для подавлення радіоактивності та дезактивації
  62Оператор хімічного цеху електростанції
1649025 Перезарядник контактних апаратів
1650728 Перемотувальник нитки
16523 62Переробник радіоактивних відходів
16795 11Полімеризаторник
16797 11Полімеризаторник металевих форм та листів
16829 8Полірувальник шроту
1683320 Поляризатор
1684824 Помічник майстра (хімічне виробництво)
16972 45Пресувальник агломератів
17138 45Пресувальник електродів та елементів
17136 41Пресувальник електродної продукції
17037 8Пресувальник колагенового джгута
17060 19Пресувальник нафталіну
17062 43Пресувальник обмазувального преса
17112 61Пресувальник стрижнів
1713228 Пресувальник хімічного волокна
1740520 Промивальник деталей та вузлів
1746724 Просівальник
1742420 Просочувальник(електронна техніка)
17440 61Просочувальних стрижнів
17708 19Рампівник
1783865 Регенераторник дорогоцінних металів
17992 38Рекуператорник алмазів
1800132 Ремонтувальник полімеризаційного інвентарю
1797028 Різальник хімічного волокна
17592 11Розварник саломасу
17632 19Розливальник хімічної продукції
1823232 Складальник полімеризаційного інвентарю
1824528 Складальник прядильних блоків та насосів
18440 19Скруберник-насосник
1861924 Снувальник (хімічне виробництво)
18660 19Сортувальник коксу
1876228 Ставильник (виробництво хімічних волокон)
1892830 Сушильник ваніліну
18947 52Сушильник виробів (ремізо-бердне виробництво)
1918820 Травильник купроксних випрямних елементів
1919020 Травильник прецизійного травлення
1919220 Травильник радіокераміки
1919920 Травильник фольги (електронна техніка)
19169 19Тунельник (чорна металургія)
1931725 Установник каталізаторних сіток
1932128 Установник прядильних блоків та гарнітури
1935128 Фільєрник
19358 45Фільтр-пресувальник (електротехнічне виробництво)
1937820 Формувальник анодів
19451 41Формувальник електродної маси
1943220 Формувальник селенових елементів
1944520 Формувальник фольги
1956528 Чистильник каналізаційних тунелів та каналів
1957932 Чистильник полімеризаційних стаканів
816Робітники, що обслуговують установки з вироблення електроенергії, та робітники на подібному устаткуванні
817Робітники, що обслуговують автоматизовані складальні лінії
82Робітники, що обслуговують машини, та складальники машин
83Водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок
9Найпростіші професії


Бесплатные обои, картинки, изображения для iPhone, iPod c расширением 640х960 и 640х1136.А так же для iPad c расширением 2048x2048