Класифікація професій
Код Назва класифікаційного угруповання
1Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
2Професіонали
3Фахівці
4Технічні службовці
5Працівники сфери торгівлі та послуг
6Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
7Кваліфіковані робітники з інструментом
8Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
81Робітники, що обслуговують промислове устаткування
811Робітники, що обслуговують гірниче устаткування та устаткування для перероблення корисних копалин
812Робітники, що обслуговують рудо- та металопереробне устаткування
813Робітники, що обслуговують установки скляного, керамічного виробництва, та робітники на подібному устаткуванні
814Робітники, що обслуговують деревообробні та папероробні установки
815Робітники, що обслуговують хімічні установки
8151Робітники, що обслуговують дробильне, розмелювальне та змішувальне хімічне устаткування
[+] Професійні назви роботи
8152Робітники, що обслуговують хімічні термообробні установки
[+] Професійні назви роботи
8153Робітники, що обслуговують фільтрувальне хімічне устаткування та хімічні сепаратори
[+] Професійні назви роботи
8154Робітники, що обслуговують устаткування з хімічної дистиляції та реактори (за винятком очищення нафти та природного газу)
[-] Професійні назви роботи
Професії
КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП Професійна назва роботи
10014 11Автоклавник (виробництво цитринової та виннокам'яної кислот)
1006924 Апаратник абсорбції
1007124 Апаратник адсорбції
1007524 Апаратник активації
1007724 Апаратник алкілування
1007824 Апаратник амінування
1008026 Апаратник амонолізу
1008624 Апаратник ацетилування
1008826 Апаратник ацилювання
  62Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції
1009624 Апаратник бромування
1010124 Апаратник вакуумування
1016824 Апаратник вилуговування
1074925 Апаратник виробництва "аеросили"
1073725 Апаратник виробництва АГ-солі
1073925 Апаратник виробництва адипінової кислоти
1074125 Апаратник виробництва адипонітрилу
1074326 Апаратник виробництва азобарвників
1079626 Апаратник виробництва барвників для хутра
1075525 Апаратник виробництва бертолетової солі
1075725 Апаратник виробництва борної кислоти
1086525 Апаратник виробництва гальмової рідини та антифризу
1076325 Апаратник виробництва гідросульфіту натрію
1076925 Апаратник виробництва диметилтерефталату
1077125 Апаратник виробництва диціандіаміду
1076725 Апаратник виробництва діоксиду хлору
1077525 Апаратник виробництва жовтого фосфору
10782 8Апаратник виробництва казеїнового клею
10794 8Апаратник виробництва кісткового клею
1078825 Апаратник виробництва контактної маси
1079025 Апаратник виробництва контактної сірчаної кислот
1080025 Апаратник виробництва кремнійорганічних лаків
1080425 Апаратник виробництва кріоліту
1080626 Апаратник виробництва літопону
1081225 Апаратник виробництва металевого натрію
1081725 Апаратник виробництва миш'яковистих солей
10810 8Апаратник виробництва міздрового клею
1081925 Апаратник виробництва надперекису калію
1082125 Апаратник виробництва нейтрального кремнегелю
1084024 Апаратник виробництва світлосполук
1084225 Апаратник виробництва силікагелів
10844 8Апаратник виробництва силікатного клею
1085024 Апаратник виробництва спектрально-чистих газів
1085425 Апаратник виробництва сульфітних солей
1085525 Апаратник виробництва сульфомасел та отрутохімікатів
1085925 Апаратник виробництва термічної фосфорної кислоти
1086725 Апаратник виробництва фенілметилуретилану
1087225 Апаратник виробництва фоспору
1087425 Апаратник виробництва фосфорних сполук
1087626 Апаратник виробництва фталоціанінових барвників
1087825 Апаратник виробництва фтористого натрію
1088024 Апаратник виробництва хімічних реактивів
1088225 Апаратник виробництва хромових сполук
1088626 Апаратник виробництва цинкового купоросу
1088425 Апаратник виробництва ціанистих металів
1079825 Апаратник виробництва червоного фосфору
1012424 Апаратник відновлення
10170 8Апаратник газового консервування
1017624 Апаратник гашення вапна
1017824 Апаратник гідратації (хімічне виробництво)
1018124 Апаратник гідролізу
1017924 Апаратник гідрування
1020124 Апаратник дегідратації
1020224 Апаратник дегідрування
1020824 Апаратник деполімеризації
1021024 Апаратник десорбції
1021325 Апаратник десублімації
1021724 Апаратник діазотування
10961 8Апаратник дозрівання оболонки
1110224 Апаратник екстрагування
1110824 Апаратник електролізу
1111624 Апаратник етерифікації
10647 16Апаратник з виробництва синтетичних клеїльних смол
10633 45Апаратник з окислення кадмію
1040924 Апаратник знесолювання води
1065725 Апаратник із збирання та збагачення шламу
1028124 Апаратник ізомеризації
1028325 Апаратник імідування
10291 11Апаратник іонообмінного очищення гліцерину
1030224 Апаратник карбоксилування
1030424 Апаратник карбонізації
1032325 Апаратник контактування
1033624 Апаратник кристалізації
1035224 Апаратник мерсеризації (хімічне виробництво)
1035424 Апаратник метоксилування
1038624 Апаратник нейтралізації
1039425 Апаратник нітрозного процесу
1039224 Апаратник нітрозування
1039024 Апаратник нітрування
1061324 Апаратник одержання вуглекислоти
1055025 Апаратник одержання гексахлорбензолу
1055826 Апаратник одержання зародків діоксиду титану
1057326 Апаратник одержання метатитанової кислоти
1057730 Апаратник одержання нітролігніну
1061125 Апаратник одержання трихлорпропану та дихлоргідрину
1061625 Апаратник одержання фотогіпосульфіту
1061830 Апаратник одержання фуранових сполук
1062025 Апаратник одержання хлорного заліза
1043124 Апаратник окислення
1044524 Апаратник омилення
1044924 Апаратник осадження
1045324 Апаратник осушування газу
10484 38Апаратник очищення алмазного концентрату
1048624 Апаратник очищення газу
1050724 Апаратник перероблення відходів хімічного виробництва
1054224 Апаратник поліконденсації
1054424 Апаратник полімеризації
1066325 Апаратник приготування амальгами натрію
1071824 Апаратник приготування зв'язувальних (смол)
1068124 Апаратник приготування каталізатора
1091925 Апаратник рафінування лужних металів
1092124 Апаратник регенерації
1092525 Апаратник рекристалізації
1092724 Апаратник рекуперації
1090524 Апаратник розкладання
1094924 Апаратник синтезу
1098224 Апаратник сульфування
11007 17Апаратник талової установки
1104724 Апаратник установки дослідного виробництва
1105226 Апаратник фенілування
1105530 Апаратник ферментації затору
1107224 Апаратник фосгенування
1108724 Апаратник хлорування
1109224 Апаратник ціанування
1024726 Апаратник-заварювальник
1032048 Апаратник-конденсаторник
1038548 Апаратник-нейтралізаторник
1098848 Апаратник-сульфітувальник
1098448 Апаратник-сульфувальник
12282 64Вапногасильник
1871148 Готувач апретур, емульсій та лаків
11804 1Дезактиваторник
11840 45Диетилювальник ртуті
1213648 Завантажувач хімічної сировини в апарати
1825525 Збирач ртуті
1254830 Інокуляторни
1308048 Контролер технологічного процесу (дубильно-екстрактне виробництво)
1496226 Налагоджувальник устаткування лакофарбових покриттів
1511730 Нейтралізаторник
15541 11Оператор вирощування дріжджів
15543 11Оператор вирощування чистої культури дріжджів
1558024 Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві
1590626 Оператор потокових ліній нанесення світлоповертальних сполук
1590426 Оператор потокової лінії поліетиленування
1591830 Оператор приготування затору
  62Оператор спеціальної самохідної транспортної машини
1611330 Оператор установки вітамінізації дріжджів
1783030 Реакторник
17832 11Реакторник хімочищення розсолу
1791625 Різальник металевого натрію
1759826 Розважувач хімічної сировини
1887230 Стерилізаторник живильних середовищ
8155Робітники, що обслуговують установки з очищення нафти та природного газу
[+] Професійні назви роботи
8159Оператори хімічних переробних установок
[+] Професійні назви роботи
816Робітники, що обслуговують установки з вироблення електроенергії, та робітники на подібному устаткуванні
817Робітники, що обслуговують автоматизовані складальні лінії
82Робітники, що обслуговують машини, та складальники машин
83Водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок
9Найпростіші професії


Бесплатные обои, картинки, изображения для iPhone, iPod c расширением 640х960 и 640х1136.А так же для iPad c расширением 2048x2048