Класифікація професій
Код Назва класифікаційного угруповання
1Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
2Професіонали
3Фахівці
4Технічні службовці
5Працівники сфери торгівлі та послуг
6Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
7Кваліфіковані робітники з інструментом
8Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
81Робітники, що обслуговують промислове устаткування
811Робітники, що обслуговують гірниче устаткування та устаткування для перероблення корисних копалин
812Робітники, що обслуговують рудо- та металопереробне устаткування
813Робітники, що обслуговують установки скляного, керамічного виробництва, та робітники на подібному устаткуванні
814Робітники, що обслуговують деревообробні та папероробні установки
815Робітники, що обслуговують хімічні установки
8151Робітники, що обслуговують дробильне, розмелювальне та змішувальне хімічне устаткування
[+] Професійні назви роботи
8152Робітники, що обслуговують хімічні термообробні установки
[+] Професійні назви роботи
8153Робітники, що обслуговують фільтрувальне хімічне устаткування та хімічні сепаратори
[-] Професійні назви роботи
Професії
КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП Професійна назва роботи
1046924 Апаратник віджимання
1047924 Апаратник відстоювання
1110448 Апаратник екстрагування танідів
1040028 Апаратник знеповітрювання та фільтрації
1035824 Апаратник мокрої класифікації
1048824 Апаратник очищення рідини
1089324 Апаратник промивання
1093524 Апаратник сепарування
1106124 Апаратник фільтрації
1109024 Апаратник центрифугування
11842 45Дистиляторник ртуті
12091 8Завантажувач (вивантажувач) дифузорів
14322 8Машиніст фільтр-преса
14743 66Моторист теплого промивання котлів паровозів
1561430 Оператор іонообміну
1649528 Перезарядник фільтр-пресів та діалізаторів
17840 1Регенераторник відпрацьованого масла
18388 11Сепараторник біомаси
19532 11Центрифугувальник (виробництво цитринової та виннокам'яної кислот)
8154Робітники, що обслуговують устаткування з хімічної дистиляції та реактори (за винятком очищення нафти та природного газу)
[+] Професійні назви роботи
8155Робітники, що обслуговують установки з очищення нафти та природного газу
[+] Професійні назви роботи
8159Оператори хімічних переробних установок
[+] Професійні назви роботи
816Робітники, що обслуговують установки з вироблення електроенергії, та робітники на подібному устаткуванні
817Робітники, що обслуговують автоматизовані складальні лінії
82Робітники, що обслуговують машини, та складальники машин
83Водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок
9Найпростіші професії


Бесплатные обои, картинки, изображения для iPhone, iPod c расширением 640х960 и 640х1136.А так же для iPad c расширением 2048x2048