Класифікація професій
Код Назва класифікаційного угруповання
1Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
2Професіонали
3Фахівці
4Технічні службовці
5Працівники сфери торгівлі та послуг
6Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
7Кваліфіковані робітники з інструментом
8Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
81Робітники, що обслуговують промислове устаткування
811Робітники, що обслуговують гірниче устаткування та устаткування для перероблення корисних копалин
812Робітники, що обслуговують рудо- та металопереробне устаткування
813Робітники, що обслуговують установки скляного, керамічного виробництва, та робітники на подібному устаткуванні
814Робітники, що обслуговують деревообробні та папероробні установки
815Робітники, що обслуговують хімічні установки
8151Робітники, що обслуговують дробильне, розмелювальне та змішувальне хімічне устаткування
[+] Професійні назви роботи
8152Робітники, що обслуговують хімічні термообробні установки
[-] Професійні назви роботи
Професії
КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП Професійна назва роботи
10019 45Автоклавник-сушильник акумуляторних пластин у виробництві свинцевих акумуляторів
1009430 Апаратник бісульфатування ваніліну
10099 8Апаратник вакуум-апаратів
1011324 Апаратник варіння
1041224 Апаратник випалювання
1029524 Апаратник випаровування
1015748 Апаратник випарювальних апаратів для одержання рідкого продукту
1015848 Апаратник випарювальних апаратів для одержання твердого продукту
1015324 Апаратник випарювання
1079225 Апаратник виробництва корунду
1088726 Апаратник виробництва цинкового пилу
1016448 Апаратник витоплення
1046525 Апаратник відпалу кристалів корунду
1019724 Апаратник гранулювання
1032124 Апаратник конденсації
1032428 Апаратник контактного випарювання
1036524 Апаратник нагрівання теплоносіїв
1037726 Апаратник напилювання металом
1042029 Апаратник оброблення
1056024 Апаратник одержання інертного газу
1057126 Апаратник одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах
1057926 Апаратник одержання оксидів металів
10587 11Апаратник одержання сірчистої кислоти
1050124 Апаратник перегонки
1051524 Апаратник піролізу
1051724 Апаратник плавлення
1089124 Апаратник прожарювання
10901 57Апаратник просочування личкувальних матеріалів
1089938 Апаратник просочування та сушіння азбосталевих листів
1094124 Апаратник спалювання
1097124 Апаратник сплавлення
1012024 Апаратник сублімації
1099048 Апаратник сушильної установки
1099424 Апаратник сушіння
11002 8Апаратник сушіння випарених кісток
11000 8Апаратник сушіння клею та желатину
1099630 Апаратник сушіння та карбонізації лігніну та целолігніну
1101130 Апаратник термічної активації вугілля
1011126 Апаратник-вальцевар
1028526 Апаратник-індуліновар
1034426 Апаратник-лаковар
1044326 Апаратник-оліфовар
1094526 Апаратник-сикативовар
10992 45Апаратник-сушильник
1106326 Апаратник-фірнісовар
11141 64Асфальтобетонник-варильник
1136530 Варник
11410 45Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик
11381 45Варник кабельної маси
11394 1Варник смолки
11395 45Варник суспензій
15163 61Випалювач графітових стрижнів
15199 45Випалювач електровугільних виробів
1517126 Випалювач керамічних пігментів
1517926 Випалювач металевої тари
15191 45Випалювач слюди
11563 11Випарювальник солі
12342 7Виробник кісткового вугілля
16354 45Відпальник кабельних виробів
11497 45Вулканізаторник кабельних виробів
17227 41Готувач технічних жирів
19760 41Електродник (виробництво електродної продукції)
19935 45Електросушильник кабелів
19954 1Емульсовар
12125 17Завантажувач сульфату
12095 41Завантажувач-вивантажувач випалювальних та графітувальних печей
12098 45Завантажувач-вивантажувач печей випалу та графітації
11980 45Заварник пасти
12182 45Заливальник смолкою
1221638 Заправник-знімач гальмової стрічки
12776 17Клеєвар (виробництво целюлози, паперу, картону й виробів з них)
12776 1Клеєвар (загальні професії для всіх галузей)
1302826 Контролер-приймальник
13351 45Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів
13343 45Лакувальник проводів та кабелів
1339030 Ливарник каталізатора
1381126 Машиніст лакувальних машин (виробництво поліграфічних фарб)
13891 1Машиніст мийних машин
1358126 Машиніст-бронзувальник
14999 38Налагоджувальник установок для синтезу алмазів та надтвердих матеріалів
15006 45Намазувальник акумуляторних пластин
15015 45Намазувальник електропровідного шару
15010 45Намазувальник пасти
15070 38Наповнювач контейнерів
15121 1Нейтралізаторник ціанистих розчинів
1553930 Оператор випарювальної установки
1584829 Оператор одержання скловолокна каолінового складу
1596229 Оператор пульта керування електропечами
16143 38Оператор установок синтезу алмазів та надтвердих матеріалів
1642720 Парафінувальних (електронна техніка
16478 41Пекоплавильник
1651326 Перемотувальник-сортувальник
16653 42Плавильник емалі
1663048 Плавильник нафталіну та фенолів
1664429 Плавильник скловолокна
16655 38Плакувальник алмазних порошків, кристалів та надтвердих матеріалів
17020 38Пресувальник інструментів з алмазних порошків та надтвердих матеріалів
17100 45Пресувальник секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин і апаратів
17367 45Прожарювач електровугільного виробництва
17363 43Прожарювач на печах
1741324 Пропарювач
17444 45Просочувальник електротехнічних виробів
17430 45Просочувальник кабелів та проводів
1742845Просочувальник паперу та тканини
17844 45Регенераторник слюди
17594 43Розварник силікатної брили
18611 52Смолильник берд
18623 17Содівник
18656 35Сортувальник керамзиту
18742 38Спікальник інструментів з алмазів та надтвердих матеріалів
1874729 Спікальник скловолокна
18916 11Сушильник (виробництво цитринової та виннокам'яної кислот)
18931 60Сушильник деталей та іграшок
1893320 Сушильник деталей та приладів
18938 11Сушильник дріжджів
19001 43Сушильник електродів
19003 45Сушильник елементного виробництва
1894265 Сушильник заготовок та художніх виробів
18951 43Сушильник компонентів обмазки та флюсів
18964 45Сушильник пакетів конденсаторів
18983 61Сушильник стрижнів
1910220 Терміст купроксних та селенових випрямлячів
1910620 Терміст нафталінових печей
19113 16Термообробник деревноволокнистих плит
19115 45Термообробник проводів та кабелів
19132 45Термостатник (електротехнічне виробництво)
1932429 Установник фільєрних пластин
19366 43Флюсувальник
1941825 Формувальник пакетів
19491 42Фритівник (емалювання)
19508 41Хлораторник електродної продукції
1956048 Чистильник випарних апаратів
19616 38Шихтувальник в алмазному виробництві
8153Робітники, що обслуговують фільтрувальне хімічне устаткування та хімічні сепаратори
[+] Професійні назви роботи
8154Робітники, що обслуговують устаткування з хімічної дистиляції та реактори (за винятком очищення нафти та природного газу)
[+] Професійні назви роботи
8155Робітники, що обслуговують установки з очищення нафти та природного газу
[+] Професійні назви роботи
8159Оператори хімічних переробних установок
[+] Професійні назви роботи
816Робітники, що обслуговують установки з вироблення електроенергії, та робітники на подібному устаткуванні
817Робітники, що обслуговують автоматизовані складальні лінії
82Робітники, що обслуговують машини, та складальники машин
83Водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок
9Найпростіші професії


Бесплатные обои, картинки, изображения для iPhone, iPod c расширением 640х960 и 640х1136.А так же для iPad c расширением 2048x2048