Класифікація професій
Код Назва класифікаційного угруповання
1Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
2Професіонали
3Фахівці
4Технічні службовці
5Працівники сфери торгівлі та послуг
6Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
7Кваліфіковані робітники з інструментом
8Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
81Робітники, що обслуговують промислове устаткування
811Робітники, що обслуговують гірниче устаткування та устаткування для перероблення корисних копалин
812Робітники, що обслуговують рудо- та металопереробне устаткування
8121Робітники, що обслуговують рудо- та металоплавильні печі
[+] Професійні назви роботи
8122Металоплавильники (вторинна переплавка), ливарники та прокатники
[-] Професійні назви роботи
Професії
КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП Професійна назва роботи
10015 42Автоклавник лиття підтиском
10107 40Апаратник вакуум-термічної печі
10467 40Апаратник відпалу хрому
10135 41Апаратник у виробництві твердих сплавів і тугоплавких металів
11248 40Бригадир відділення відцентрових машин
11309 42Вагранник (ливарні роботи)
11337 40Вальцювальник із складання та перевалки клітей
11340 40Вальцювальник профілевигинального агрегата
11345 40Вальцювальник стана гарячого прокату
11350 40Вальцювальник стана холодного прокату
11357 41Вальцювальник холодного металу
11384 41Варник ливарних мастил
11386 40Варник пеку
15183 40Випалювач відходів металу
12591 40Випробувач металу
12376 40Виробник-налагоджувальних прес-проводок
16288 41Відбивник ртуті
11702 40Горновий феросплавних печей
19771 41Електролізник водних розчинів
19774 41Електролізник розплавлених солей
11971 42Завалювальник шихти у вагранки та печі
12163 41Заливальник анодів
12176 42Заливальник металу
12180 42Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів
15244 41Збагачувач відходів
18604 41Змішувальник (вторинна переплавка кольорових металів)
12726 41Катодник
12728 41Каширувальник-фарбувальник фольги
12780 40Клеймувальник гарячого металу (вторинна переплавка чорних металів)
12891 41Комплектувальник форм сухозлітних металів
12936 42Контролер у ливарному виробництві
13384 42Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття
13388 45Ливарник виробів із свинцевих сплавів
13410 41Ливарник кольорових металів
13392 42Ливарник металів та сплавів
13394 42Ливарник методом спрямованої кристалізації
13395 42Ливарник на машинах для лиття під тиском
1340865 Ливарник художніх виробів
133827 Листобійник
13612 40Машиніст ведучого мотора прокатного стана
13723 40Машиніст завантажувальних механізмів
14189 40Машиніст зливколамача
13864 40Машиніст машини вогневого зачищення
14053 40Машиніст преса
141277 Машиніст реверсивної парової машини прокатного стана
14216 40Машиніст сталеструминної машини (прокатне виробництво)
14335 40Машиніст фрезерно-зачисної машини
14267 40Машиніст-транспортувальник гарячого металу (сталеплавильне та прокатне виробництва)
14852 40Нагрівальник металу (прокатне виробництво)
15271 41Оброблювач вторинних шламів
15307 41Оброблювач матричних листів
15327 40Оброблювач поверхневих дефектів металу (сталеплавильне та прокатне виробництва)
15333 41Оброблювач прутків сормайту
15355 41Оброблювач твердосплавних виробів
16197 42Оператор електрогідравлічного очищення відливок
16209 42Оператор електрохімічного очищення заготовок
15665 40Оператор лінії оброблення рейок
15760 40Оператор обдирних верстатів (сталеплавильне та прокатне виробництва)
15768 42Оператор обрубного відділення
15880 40Оператор поста керування (сталеплавильне та прокатне виробництва)
15884 40Оператор поста керування агрегатами об'ємного гартування рейок
15886 40Оператор поста керування системою шихтоподачі
15888 40Оператор поста керування станом гарячого прокату труб
15890 40Оператор поста керування станом гарячої прокатки
15892 40Оператор поста керування станом холодного прокату
15940 40Оператор профілевигинального агрегата
15960 42Оператор пульта керування трансбордерним та горизонтально-замкненим конвеєрами
16015 40Оператор свердлильного агрегата та преса
15687 42Оператор-ливарник на автоматах та автоматичних лініях
16511 41Перемотувальник рулонів
16505 40Перемотувальник стрічки (чорна металургія)
16580 41Печовий відновлення заліза та відпалу залізних порошків
16598 41Печовий з виробництва триоксиду сурми
16593 41Печовий з відновлення нікелевого порошку
16594 41Печовий з відновлення термічним способом
16596 41Печовий з перероблення титановмісних та рідкоземельних матеріалів
16583 41Печовий йодидного рафінування
16585 41Печовий на вельц-печах
16587 41Печовий на відновленні й дистиляції титану та рідкісних металів
16589 41Печовий на одержанні цинкового купоросу
16581 41Печовий у виробництві цинкового пилу
16750 40Підручний вальцювальника стана гарячого прокату
16754 40Підручний вальцювальника стана холодного прокату
16613 41Плавильник (вторинна переплавка кольорових металів)
16617 41Плавильник барієвого електроліту
16619 40Плавильник вторинного олова
16651 41Плавильник електронно-променевої плавки
16628 42Плавильник металу на вакуумних печах
16626 42Плавильник металу та сплавів
16640 45Плавильник свинцевих сплавів
16645 40Плавильник феросплавів
1664720 Плавильник циклонної установки
1664920 Плавильник шоопсплаву та вісмуту
16810 40Полірувальник листів та стрічок
16913 40Посадчик металу (прокатне виробництво)
16938 40Правильник прокату й труб (прокатне виробництво)
17034 40Пресувальник коліс та бандажів
17104 40Пресувальник стальних профілів на установці гідроекструзії
17089 40Пресувальник-прошивальник рейкових скріплень
17252 41Приймальник дорогоцінних металів та сировини
17424 41Просочувальник (кольорова металургія)
17826 41Рафінувальник ртуті
17867 41Регулювальник електродів (плавка концентратів кольорових металів)
18027 41Репульпаторник
17889 40Різальник гарячого металу (прокатне виробництво)
17972 40Різальник холодного металу (прокатне виробництво)
17577 40Розбивальник феросплавів
17621 40Роздиральник пакетів
17619 41Роздільник титанової губки
17625 41Розливальник ртуті
17646 40Розмітник прокату
18681 40Сортувальник-здавальник металу
18749 41Спікальник
19089 40Талькувальник листів та стрічок
18736 42Укладач фтористих присадок
19365 40Флюсовар (сталеплавильне виробництво)
19505 41Хлораторник
19506 41Хлораторник з приготування двохлористого олова
19528 41Цементаторник
  42Чистильник металу, відливок, виробів та деталей
19582 41Чистильник продукції
19588 40Чистильник феросплавів
19598 41Шабрувальник кольорових металів
19614 42Шихтувальник
196142 Шихтувальник (ливарні роботи)
19628 41Шламівник електролітних ванн
19698 40Штабелювальник металу
8123Робітники, що обслуговують установки з термічного оброблення металу
[+] Професійні назви роботи
8124Робітники, що обслуговують трубне устаткування
[+] Професійні назви роботи
8129Укрупнені професії робітників, що обслуговують рудо- та металопереробне устаткування
[+] Професійні назви роботи
813Робітники, що обслуговують установки скляного, керамічного виробництва, та робітники на подібному устаткуванні
814Робітники, що обслуговують деревообробні та папероробні установки
815Робітники, що обслуговують хімічні установки
816Робітники, що обслуговують установки з вироблення електроенергії, та робітники на подібному устаткуванні
817Робітники, що обслуговують автоматизовані складальні лінії
82Робітники, що обслуговують машини, та складальники машин
83Водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок
9Найпростіші професії


Бесплатные обои, картинки, изображения для iPhone, iPod c расширением 640х960 и 640х1136.А так же для iPad c расширением 2048x2048