Класифікація професій
Код Назва класифікаційного угруповання
1Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
2Професіонали
3Фахівці
4Технічні службовці
5Працівники сфери торгівлі та послуг
6Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
7Кваліфіковані робітники з інструментом
8Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
81Робітники, що обслуговують промислове устаткування
811Робітники, що обслуговують гірниче устаткування та устаткування для перероблення корисних копалин
812Робітники, що обслуговують рудо- та металопереробне устаткування
8121Робітники, що обслуговують рудо- та металоплавильні печі
[-] Професійні назви роботи
Професії
КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП Професійна назва роботи
10058 41Анодник у виробництві алюмінію
10265 41Апаратник виготовлення штучного шеєліту
11112 41Апаратник електрохімічного виробництва танталу
10643 40Апаратник з виробництва ванадію
10651 41Апаратник з розділення рідкоземельних елементів
10300 41Апаратник карбідизації
10371 41Апаратник на плазмових установках
10373 41Апаратник на приготуванні сумішей та розчинів
10548 41Апаратник одержання високочистих сполук лужних металів
105528 Апаратник одержання гідроокисних сполук лужних металів
10435 41Апаратник окислення молібденових відходів
10513 41Апаратник печей відновлення
10731 41Апаратник приготування електроліту
10720 41Апаратник приготування сірчанокислого глинозему
10129 41Апаратник у виробництві дорогоцінних металів
10131 41Апаратник у виробництві металевих порошків
10133 41Апаратник у виробництві солей
10137 41Апаратник у виробництві титану й рідкісних металів
10187 41Апаратник-гідрометалург
11221 40Бригадир бункерів
11223 40Бригадир двору виливниць
  1Бригадир на дільницях основного виробництва (металургія)
11255 40Бригадир розливальних машин
11257 40Бригадир розроблення шлакового відвалу
11259 40Бригадир рудного двору
11270 40Бригадир шихтового двору у сталеплавильному та феросплавному виробництвах
11290 40Бункерувальник доменних печей
114207 Верховий доменної печі
11511 41Вибивальник титанової губки
11521 40Вибірник-сортувальник вогнетривкого брухту
11559 41Виливальник-заливальник металу
11609 40Газівник доменної печі
116127 Газівник шахтової печі
11699 40Горновий доменної печі
11697 40Горновий з десульфурації чавуну
117047 Горновий шахтової печі
16719 40Готувач составів до розливання плавок
16721 40Готувач сталерозливних канав
11756 40Грануляторник доменного шлаку
12139 41Завантажувач лугу
12138 41Завантажувач шихти
12066 41Заготівник хімічних напівфабрикатів тугоплавких металів
18604 41Змішувальник (плавка руд кольорових металів)
12815 40Ковшовий
12895 41Конвертерник
12899 41Конденсаторник
13041 41Контролер продукції кольорової металургії (плавка руд кольорових металів)
12942 40Контролер у виробництві чорних металів
13269 1Лаборант з аналізу газів у металах
13276 1Лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей
13306 1Лаборант пробірного аналізу
13317 1Лаборант спектрального аналізу
13263 1Лаборант-металограф
13664 40Машиніст гідроочищення та змазування виливниць
13698 40Машиніст дистрибутора
13711 41Машиніст дробильно-помельно-сортувальних механізмів
13721 40Машиніст завалювальної машини
13729 40Машиніст заправної машини
13854 40Машиніст машини для ламання футерування конверторів та ковшів
14076 41Машиніст просіювальних установок
14104 40Машиніст розливної машини (чорна металургія)
14364 40Машиніст шихтоподачі
14267 40Машиніст-транспортувальник гарячого металу (рудо- та металоплавильні печі)
14463 40Міксеровий
14773 40Набивальник блоків
14822 40Набирач стопорів
15590 40Оператор завантаження конвертера
156897 Оператор логоскопа
15701 40Оператор машини безперервного лиття заготовок
15788 40Оператор пароежекторної установки вакуумування металу
16023 40Оператор систем гідравліки та охолодження машини безперервного лиття заготовок
16756 40Підручний сталевара вакуумної печі
16767 40Підручний сталевара електропечі
16758 40Підручний сталевара конвертера
16760 40Підручний сталевара мартенівської печі
167627 Підручний сталевара печі прямого відновлення заліза
16765 40Підручний сталевара установки електрошлакового переплаву
16764 40Підручний сталевара установки позапічного оброблення сталі
16613 41Плавильник (плавка руд кольорових металів)
16638 40Плавильник розкислювачів
16642 40Плавильник синтетичних шлаків
17511 40Пультівник електроплавильної печі
17509 41Пультівник конвертера
17867 41Регулювальник електродів (плавка руд кольорових металів)
17634 41Розливальник кольорових металів та сплавів
17627 40Розливальник сталі
18409 40Скіповий
18769 40Сталевар вакуумної печі
18781 40Сталевар електропечі
18771 40Сталевар конвертера
18773 40Сталевар мартенівської печі
18779 40Сталевар установки електрошлакового переплаву
18777 40Сталевар установки позапічного оброблення сталі
19365 40Флюсовар (доменне виробництво)
19622 40Шлакувальник
8122Металоплавильники (вторинна переплавка), ливарники та прокатники
[+] Професійні назви роботи
8123Робітники, що обслуговують установки з термічного оброблення металу
[+] Професійні назви роботи
8124Робітники, що обслуговують трубне устаткування
[+] Професійні назви роботи
8129Укрупнені професії робітників, що обслуговують рудо- та металопереробне устаткування
[+] Професійні назви роботи
813Робітники, що обслуговують установки скляного, керамічного виробництва, та робітники на подібному устаткуванні
814Робітники, що обслуговують деревообробні та папероробні установки
815Робітники, що обслуговують хімічні установки
816Робітники, що обслуговують установки з вироблення електроенергії, та робітники на подібному устаткуванні
817Робітники, що обслуговують автоматизовані складальні лінії
82Робітники, що обслуговують машини, та складальники машин
83Водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок
9Найпростіші професії


Бесплатные обои, картинки, изображения для iPhone, iPod c расширением 640х960 и 640х1136.А так же для iPad c расширением 2048x2048