Класифікація професій
Код Назва класифікаційного угруповання
1Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
2Професіонали
3Фахівці
4Технічні службовці
5Працівники сфери торгівлі та послуг
6Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
7Кваліфіковані робітники з інструментом
8Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
81Робітники, що обслуговують промислове устаткування
811Робітники, що обслуговують гірниче устаткування та устаткування для перероблення корисних копалин
8111Робітники, що обслуговують гірниче устаткування
[+] Професійні назви роботи
8112Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення руди та породи
[+] Професійні назви роботи
8113Бурильники
[-] Професійні назви роботи
Професії
КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП Професійна назва роботи
   Бурильник (будівельні роботи)
11297 6Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ
11292 6Бурильник капітального ремонту свердловин
11294 6Бурильник плавучого бурильного агрегата в морі
11295 5Бурильник шпурів
11838 6Дизеліст плавучого бурильного агрегата в морі
13548 6Машиніст агрегатів для обслуговування нафтогазопромислового устаткування
13592 6Машиніст бурових установок на нафту й газ
13590 5Машиніст бурової установки
14050 6Машиніст з цементування свердловин
- 74Машиніст каротажної станції
13908 6Машиніст насосної станції з накачування робочого агента в пласт
13969 6Машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки
13973 6Машиніст парогенераторної установки з накачування пари в нафтові пласти
13979 6Машиніст пересувного компресора
14019 6Машиніст підіймача для випробування свердловин
14065 6Машиніст промивального агрегата
14295 5Машиніст установки для буріння стовбурів шахт повним перерізом
- 74Машиніст установки збудження сейсмічних сигналів
- 74Машиніст шурфопрохідницької установки
14713 6Моторист бурової установки
14755 6Моторист цементо-піскозмішувального агрегата
14754 6Моторист цементувального агрегата
15862 6Оператор з випробування свердловин
15816 5Оператор з геофізичного випробування корисних копалин
15818 6Оператор з гідравлічного розривання пластів
15824 6Оператор з добування нафти й газу
15832 6Оператор з дослідження свердловин
15866 6Оператор з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів
15870 6Оператор з підземного ремонту свердловин
15868 6Оператор з підтримування пластового тиску
15908 6Оператор з хімічного оброблення свердловин
15910 6Оператор з цементажу свердловин
15764 6Оператор зневоднювальної та знесолювальної установки
15876 6Оператор із збирання газу
15950 6Оператор пульта керування у видобуванні нафти й газу
15722 6Оператор-моторист станції контролю цементажу
 6Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ
16842 6Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин під час електробуріння
16835 6Помічник бурильника капітального ремонту свердловин
8119Укрупнені професії робітників, що обслуговують гірниче устаткування та устаткування для перероблення корисних копалин
[+] Професійні назви роботи
812Робітники, що обслуговують рудо- та металопереробне устаткування
813Робітники, що обслуговують установки скляного, керамічного виробництва, та робітники на подібному устаткуванні
814Робітники, що обслуговують деревообробні та папероробні установки
815Робітники, що обслуговують хімічні установки
816Робітники, що обслуговують установки з вироблення електроенергії, та робітники на подібному устаткуванні
817Робітники, що обслуговують автоматизовані складальні лінії
82Робітники, що обслуговують машини, та складальники машин
83Водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок
9Найпростіші професії


Бесплатные обои, картинки, изображения для iPhone, iPod c расширением 640х960 и 640х1136.А так же для iPad c расширением 2048x2048