Класифікація професій
Код Назва класифікаційного угруповання
1Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
2Професіонали
3Фахівці
4Технічні службовці
5Працівники сфери торгівлі та послуг
6Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
7Кваліфіковані робітники з інструментом
71Робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві
72Робітники металургійних та машинобудівних професій
73Робітники в галузі точної механіки, ручних ремесел та друкування
731Робітники, що виконують високоточні роботи в металі та подібних матеріалах
732Гончарі та виробники скляних виробів
733Ремісники з ручного оброблення дерева, тканини, шкіри та подібних матеріалів
734Друкарі та робітники подібних професій
7341Складачі та друкарі
[+] Професійні назви роботи
7342Стереотипісти та електротипісти
[+] Професійні назви роботи
7343Цинкографи та гальваностереотипери
[+] Професійні назви роботи
7344Фотогравери
[+] Професійні назви роботи
7345Палітурники
[-] Професійні назви роботи
Професії
КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП Професійна назва роботи
1128459 Брошурувальник
1651959 Палітурник
16521 1Палітурник документів
1803261 Реставратор архівних та бібліотечних матеріалів
7346Друкарі шовкових ширм, гербових паперів та друкарі на тканині
[+] Професійні назви роботи
7349Укрупнені професії друкарів та робітників подібних професій
[+] Професійні назви роботи
74Інші кваліфіковані робітники з інструментом
8Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
9Найпростіші професії


Бесплатные обои, картинки, изображения для iPhone, iPod c расширением 640х960 и 640х1136.А так же для iPad c расширением 2048x2048