Класифікація професій
Код Назва класифікаційного угруповання
1Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
2Професіонали
3Фахівці
4Технічні службовці
5Працівники сфери торгівлі та послуг
6Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
7Кваліфіковані робітники з інструментом
71Робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві
72Робітники металургійних та машинобудівних професій
73Робітники в галузі точної механіки, ручних ремесел та друкування
731Робітники, що виконують високоточні роботи в металі та подібних матеріалах
732Гончарі та виробники скляних виробів
733Ремісники з ручного оброблення дерева, тканини, шкіри та подібних матеріалів
734Друкарі та робітники подібних професій
7341Складачі та друкарі
[+] Професійні назви роботи
7342Стереотипісти та електротипісти
[+] Професійні назви роботи
7343Цинкографи та гальваностереотипери
[-] Професійні назви роботи
Професії
КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП Професійна назва роботи
   Гравер
11735 42Гравер (слюсарні та слюсарно-складальні роботи)
   Гравер друкарських форм
1174559 Гравер шрифту
1995220 Емульсувальник прецизійної фотолітографії
   Копіювальник друкарських форм
1512959 Нотогравер
1513159 Нотографік
1634659 Оброблювач шрифтової продукції
15505 1Оператор апаратів мікрофільмування та копіювання
1620359 Оператор електронних гравіювальних автоматів для виготовлення форм глибокого друкування
   Оператор електронного кольороділення
1591620 Оператор прецизійної фотолітографії
1648659 Перебивач форм глибокого друкування
   Ретушер (поліграфічне виробництво)
1789359 Різальник дерев'яного шрифту
18854 1Склографіст (ротаторник)
1918659 Травильник кліше
1920159 Травильник форм глибокого друкування
1922259 Трафаретник (поліграфічне виробництво)
   Фотоцинкограф
1951559 Хромолітограф
1997159 Юстирувальник
7344Фотогравери
[+] Професійні назви роботи
7345Палітурники
[+] Професійні назви роботи
7346Друкарі шовкових ширм, гербових паперів та друкарі на тканині
[+] Професійні назви роботи
7349Укрупнені професії друкарів та робітників подібних професій
[+] Професійні назви роботи
74Інші кваліфіковані робітники з інструментом
8Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
9Найпростіші професії


Бесплатные обои, картинки, изображения для iPhone, iPod c расширением 640х960 и 640х1136.А так же для iPad c расширением 2048x2048