Класифікація професій
Код Назва класифікаційного угруповання
1Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
2Професіонали
3Фахівці
4Технічні службовці
5Працівники сфери торгівлі та послуг
6Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
7Кваліфіковані робітники з інструментом
71Робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві
72Робітники металургійних та машинобудівних професій
73Робітники в галузі точної механіки, ручних ремесел та друкування
731Робітники, що виконують високоточні роботи в металі та подібних матеріалах
732Гончарі та виробники скляних виробів
733Ремісники з ручного оброблення дерева, тканини, шкіри та подібних матеріалів
734Друкарі та робітники подібних професій
7341Складачі та друкарі
[-] Професійні назви роботи
Професії
КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП Професійна назва роботи
1637959 Виливальник валиків
1282959 Колорист (поліграфічне виробництво)
   Контролер у поліграфічному виробництві
1313459 Коректор (переддрукарські процеси поліграфічного виробництва)
1454159 Монтажист
19005  Обліковець (поліграфічне виробництво)
1634259 Оброблювач кліше
1620159 Оператор електронних автоматів для виготовлення форм високого друкування
1615359 Оператор фотоскладальних автоматів і систем
1695059 Препаратор
1731059 Пробіст високого друкування
1731259 Пробіст офсетного плоского друкування
1480359 Складач на машинах
1480759 Складач на складальних рядковиливальних машинах
1479259 Складач ручним способом
7342Стереотипісти та електротипісти
[+] Професійні назви роботи
7343Цинкографи та гальваностереотипери
[+] Професійні назви роботи
7344Фотогравери
[+] Професійні назви роботи
7345Палітурники
[+] Професійні назви роботи
7346Друкарі шовкових ширм, гербових паперів та друкарі на тканині
[+] Професійні назви роботи
7349Укрупнені професії друкарів та робітників подібних професій
[+] Професійні назви роботи
74Інші кваліфіковані робітники з інструментом
8Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
9Найпростіші професії


Бесплатные обои, картинки, изображения для iPhone, iPod c расширением 640х960 и 640х1136.А так же для iPad c расширением 2048x2048