Класифікація професій
Код Назва класифікаційного угруповання
1Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
2Професіонали
21Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук
22Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук
23Викладачі
24Інші професіонали
241Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності
242Професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності
243Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформації та кінопрограм
244Професіонали в галузі економіки, соціології, археографії, археології, географії, кримінології та палеографії
245Професіонали в галузі художньої творчості
2451Професіонали в галузі літератури
2451.1Літературознавці
[+] Професійні назви роботи
2451.2Письменники, редактори та журналісти
[-] Професійні назви роботи
Професії
КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП Професійна назва роботи
20294 83Ведучий програми
20529 18, 83Випусковий
20532 18, 83Випусковий відповідальний
   Драматург
   Журналіст
22508 65Інокореспондент
23045 83Коментатор
23124 18, 83Кореспондент
23127 18, 83Кореспондент власний
23130 18, 83Кореспондент спеціальний
23166- Літературний співробітник
24187 83Оглядач
24190 83Оглядач політичний
-- Письменник
24531 81**Редактор
24556 18Редактор відповідальний
  82Редактор з рекламування фільмів
24540 18Редактор літературний
24553 18Редактор науковий
24562 18, 82Редактор технічний
24565 18Редактор художній
25290- Член головної редакції
25293- Член колегії (редакційної)
2452Професіонали в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва
2453Професіонали в галузі музики
2454Професіонали в галузі хореографії
2455Професіонали в галузі кіно, театру та естради
246Професіонали в галузі релігії
247Професіонали з безпеки та якості
248Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи
249Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання
3Фахівці
4Технічні службовці
5Працівники сфери торгівлі та послуг
6Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
7Кваліфіковані робітники з інструментом
8Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
9Найпростіші професії


Бесплатные обои, картинки, изображения для iPhone, iPod c расширением 640х960 и 640х1136.А так же для iPad c расширением 2048x2048