Класифікація професій
Код Назва класифікаційного угруповання
1Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
2Професіонали
21Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук
22Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук
23Викладачі
24Інші професіонали
241Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності
242Професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності
243Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформації та кінопрограм
244Професіонали в галузі економіки, соціології, археографії, археології, географії, кримінології та палеографії
2441Професіонали в галузі економіки
2442Професіонали в галузі археографії, археології, географії, кримінології, палеографії та соціології
2442.1Наукові співробітники (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія)
[+] Професійні назви роботи
2442.2Археографи, археологи, географи, кримінологи, палеографи та соціологи
[-] Професійні назви роботи
Професії
КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП Професійна назва роботи
20184- Археограф
20187- Археолог
-- Географ
   Географ (політична географія)
   Географ (фізична географія)
-- Географ-економіст
   Етнолог
-- Кримінолог
   Палеогеограф
24307- Палеограф
   Соціальний патолог
24767 1Соціолог
-- Соціолог з ефективності покарання правопорушників
-- Соціолог промисловий
-- Соціолог-кримінолог
   Фахівець з міської та районної планіровки
  1Фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
   Фахівець з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки
   Фахівець з управління природокористуванням
2443Професіонали в галузі філософії, історії та політології
2444Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів
2445Професіонали в галузі психології
2446Професіонали в галузі соціального захисту населення
2447Професіонали у сфері управління проектами та програмами
245Професіонали в галузі художньої творчості
246Професіонали в галузі релігії
247Професіонали з безпеки та якості
248Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи
249Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання
3Фахівці
4Технічні службовці
5Працівники сфери торгівлі та послуг
6Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
7Кваліфіковані робітники з інструментом
8Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
9Найпростіші професії


Бесплатные обои, картинки, изображения для iPhone, iPod c расширением 640х960 и 640х1136.А так же для iPad c расширением 2048x2048