Класифікація професій
Код Назва класифікаційного угруповання
1Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
2Професіонали
21Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук
22Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук
23Викладачі
24Інші професіонали
241Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності
242Професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності
243Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформації та кінопрограм
244Професіонали в галузі економіки, соціології, археографії, археології, географії, кримінології та палеографії
2441Професіонали в галузі економіки
2442Професіонали в галузі археографії, археології, географії, кримінології, палеографії та соціології
2442.1Наукові співробітники (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія)
[-] Професійні назви роботи
Професії
КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП Професійна назва роботи
   Антрополог
   Молодший науковий співробітник (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія)
23667 Науковий співробітник (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія)
   Науковий співробітник-консультант (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія)
2442.2Археографи, археологи, географи, кримінологи, палеографи та соціологи
[+] Професійні назви роботи
2443Професіонали в галузі філософії, історії та політології
2444Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів
2445Професіонали в галузі психології
2446Професіонали в галузі соціального захисту населення
2447Професіонали у сфері управління проектами та програмами
245Професіонали в галузі художньої творчості
246Професіонали в галузі релігії
247Професіонали з безпеки та якості
248Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи
249Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання
3Фахівці
4Технічні службовці
5Працівники сфери торгівлі та послуг
6Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
7Кваліфіковані робітники з інструментом
8Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
9Найпростіші професії


Бесплатные обои, картинки, изображения для iPhone, iPod c расширением 640х960 и 640х1136.А так же для iPad c расширением 2048x2048