Класифікація професій
Код Назва класифікаційного угруповання
1Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
2Професіонали
21Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук
22Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук
23Викладачі
24Інші професіонали
241Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності
242Професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності
2421Професіонали в галузі правознавства та прокурорського нагляду
2422Судді
[+] Професійні назви роботи
2423Професіонали в галузі правоохоронної діяльності
[-] Професійні назви роботи
Професії
КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП Професійна назва роботи
   Дізнавач (з дипломом спеціаліста)
   Експерт (органи внутрішніх справ)
   Інспектор (з дипломом спеціаліста)
   Оперуповноважений (з дипломом спеціаліста)
   Помічник начальника чергової частини
   Слідчий (органи внутрішніх справ)
   Спеціаліст-вибуховик
   Спеціаліст-криміналіст
   Старший дізнавач з особливих доручень
   Старший інспектор з особливих доручень
   Старший оперуповноважений в особливо важливих справах
   Старший слідчий в особливо важливих справах
2424Професіонали кримінально-виконавчої служби
[+] Професійні назви роботи
2429Інші професіонали в галузі правознавства
[+] Професійні назви роботи
243Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформації та кінопрограм
244Професіонали в галузі економіки, соціології, археографії, археології, географії, кримінології та палеографії
245Професіонали в галузі художньої творчості
246Професіонали в галузі релігії
247Професіонали з безпеки та якості
248Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи
249Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання
3Фахівці
4Технічні службовці
5Працівники сфери торгівлі та послуг
6Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
7Кваліфіковані робітники з інструментом
8Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
9Найпростіші професії


Бесплатные обои, картинки, изображения для iPhone, iPod c расширением 640х960 и 640х1136.А так же для iPad c расширением 2048x2048