Класифікація професій
Код Назва класифікаційного угруповання
1Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
2Професіонали
21Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук
22Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук
23Викладачі
24Інші професіонали
241Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності
2411Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку
2412Професіонали в галузі праці та зайнятості
2413Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами
2414Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій
2419Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності
2419.1Наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність)
[+] Професійні назви роботи
2419.2Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності
[+] Професійні назви роботи
2419.3Професіонали державної служби
[-] Професійні назви роботи
Професії
КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП Професійна назва роботи
   Адміністратор дозвільної системи
   Державний аудитор
   Державний експерт
  80Державний соціальний інспектор
   Казначей
  76Консультант (в апараті органів державної влади, виконкому)
   Помічник-консультант народного депутата України
  76Радник (органи державної влади)
- 76Спеціаліст державної служби
  76Спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби
  76Спеціаліст-бухгалтер
  76Спеціаліст-юрисконсульт
242Професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності
243Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформації та кінопрограм
244Професіонали в галузі економіки, соціології, археографії, археології, географії, кримінології та палеографії
245Професіонали в галузі художньої творчості
246Професіонали в галузі релігії
247Професіонали з безпеки та якості
248Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи
249Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання
3Фахівці
4Технічні службовці
5Працівники сфери торгівлі та послуг
6Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
7Кваліфіковані робітники з інструментом
8Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
9Найпростіші професії


Бесплатные обои, картинки, изображения для iPhone, iPod c расширением 640х960 и 640х1136.А так же для iPad c расширением 2048x2048