Класифікація професій
Код Назва класифікаційного угруповання
1Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
2Професіонали
21Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук
22Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук
23Викладачі
24Інші професіонали
241Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності
2411Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку
2412Професіонали в галузі праці та зайнятості
2413Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами
2414Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій
2419Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності
2419.1Наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність)
[+] Професійні назви роботи
2419.2Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності
[-] Професійні назви роботи
Професії
КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП Професійна назва роботи
   Відповідальний працівник банку (філії банку, іншої фінансової установи)
25371 1Економіст із збуту
   Експерт із енергоефективності нетрадиційних і відновлювальних видів енергії
25393- Експерт із зовнішньоекономічних питань
22357 1Інженер з організації керування виробництвом
   Консультант
-- Консультант з ефективності підприємництва
-- Консультант з маркетингу
-- Консультант з раціоналізації виробництва
   Консультант із зовнішньоекономічних питань
   Логіст
   Професіонал з економічної кібернетики
   Професіонал з інноваційної діяльності
   Професіонал з інтелектуальної власності
-- Рекламіст
   Фахівець з державних закупівель
   Фахівець з економічного моделювання екологічних систем
-- Фахівець з ефективності підприємництва
- 18, 65Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)
-- Фахівець з раціоналізації виробництва
-- Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою
   Фахівець із сертифікації
   Фахівець із стандартизації
- 1Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості
   Фахівець із якості
- 65Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку
2419.3Професіонали державної служби
[+] Професійні назви роботи
242Професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності
243Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформації та кінопрограм
244Професіонали в галузі економіки, соціології, археографії, археології, географії, кримінології та палеографії
245Професіонали в галузі художньої творчості
246Професіонали в галузі релігії
247Професіонали з безпеки та якості
248Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи
249Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання
3Фахівці
4Технічні службовці
5Працівники сфери торгівлі та послуг
6Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
7Кваліфіковані робітники з інструментом
8Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
9Найпростіші професії


Бесплатные обои, картинки, изображения для iPhone, iPod c расширением 640х960 и 640х1136.А так же для iPad c расширением 2048x2048