Класифікація професій
Код Назва класифікаційного угруповання
1Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
2Професіонали
21Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук
22Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук
23Викладачі
24Інші професіонали
241Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності
2411Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку
2412Професіонали в галузі праці та зайнятості
2412.1Наукові співробітники (праця, зайнятість)
[+] Професійні назви роботи
2412.2Професіонали в галузі праці та зайнятості
[-] Професійні назви роботи
Професії
КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП Професійна назва роботи
   Аналітику сфері професійної зайнятості
25374 1Економіст з праці
  80Експерт з регулювання соціально-трудових відносин
- 80Експерт з умов праці
   Експерт із соціальної відповідальності
22339 1Інженер з нормування праці
22354 1Інженер з організації праці
22351 1Інженер з організації та нормування праці
22378 1Інженер з підготовки кадрів
22397- Інженер з профадаптації
22780- Інструктор передових методів праці
24164 5Нормувальник гірничий
24167- Нормувальник гірничий кар'єру, рудника, шахти
24170 5Нормувальник гірничий на підземних роботах
   Професіонал з розвитку персоналу
24457 80Профконсультант
   Страховий експерт з охорони праці
-- Фахівець з аналізу ринку праці
-- Фахівець з питань зайнятості (хедхантер)
   Фахівець з профорієнтації
2413Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами
2414Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій
2419Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності
242Професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності
243Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформації та кінопрограм
244Професіонали в галузі економіки, соціології, археографії, археології, географії, кримінології та палеографії
245Професіонали в галузі художньої творчості
246Професіонали в галузі релігії
247Професіонали з безпеки та якості
248Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи
249Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання
3Фахівці
4Технічні службовці
5Працівники сфери торгівлі та послуг
6Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
7Кваліфіковані робітники з інструментом
8Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
9Найпростіші професії


Бесплатные обои, картинки, изображения для iPhone, iPod c расширением 640х960 и 640х1136.А так же для iPad c расширением 2048x2048