Класифікація професій
Код Назва класифікаційного угруповання
1Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
2Професіонали
21Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук
22Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук
221Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук
2211Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій
2212Професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології
2213Професіонали в агрономії, водному господарстві, зооінженерії, лісівництві, меліорації та природно-заповідній справі
2213.1Наукові співробітники (агрономія, водне господарство, зооінженерія, лісівництво, меліорація та природно-заповідна справа)
[+] Професійні назви роботи
2213.2Агрономи, гідротехніки, зооінженери, лісоводи та професіонали споріднених професій
[-] Професійні назви роботи
Професії
КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП Професійна назва роботи
20037- Агролісомеліоратор
20040 2Агроном
20041 2Агроном аеродрому
20053 2Агроном з насінництва
20050 2Агроном із захисту рослин
20043 2Агроном-інспектор
20056 2Агрохімік
24359- Ґрунтознавець
22157 2Зоотехнік
22163 2Зоотехнік з контролю якості продукції
22166 2Зоотехнік з племінної справи
   Інженер з використання водних ресурсів
   Інженер з відтворення природних екосистем
  3Інженер з лісових культур
  3Інженер з лісозаготівель
22308- Інженер з лісокористування
22309 3Інженер з лісосировинних ресурсів
   Інженер з охорони природних екосистем
22363 3Інженер з охорони та захисту лісу
   Інженер з охорони тваринного світу
   Інженер з природокористування
   Інженер з проектування систем індустріального рибництва
   Інженер з рекреаційного благоустрою
22217 3Інженер лісового господарства
   Інженер станції насосної (групи станцій)
   Інженер-гідротехнік
22218 3Інженер-лісопатолог
   Інженер-проектувальник (водне господарство)
- 3Інженер-таксатор
  2Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва
   Інспектор з карантину рослин
24293 2, 3Мисливствознавець
   Професіонал з плодоовочівництва і виноградарства
   Професіонал з рибальства
   Сільськогосподарський дорадник
   Сільськогосподарський експерт-дорадник
  2Технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва
   Фахівець з використання водних ресурсів
   Фахівець з виробництва продукції аквакультури
   Фахівець з екологічної освіти
   Фахівець з квітникарства
   Фахівець з ландшафтного дизайну
   Фахівець з рекреації
   Фахівець із агрохімії та ґрунтознавства
   Фахівець із селекції та генетики сільськогосподарських культур
222Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер)
223Професійні медичні сестри та акушерки
23Викладачі
24Інші професіонали
3Фахівці
4Технічні службовці
5Працівники сфери торгівлі та послуг
6Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
7Кваліфіковані робітники з інструментом
8Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
9Найпростіші професії


Бесплатные обои, картинки, изображения для iPhone, iPod c расширением 640х960 и 640х1136.А так же для iPad c расширением 2048x2048