Класифікація професій
Код Назва класифікаційного угруповання
1Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
2Професіонали
21Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук
22Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук
221Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук
2211Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій
2212Професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології
2212.1Наукові співробітники (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія)
[-] Професійні назви роботи
Професії
КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП Професійна назва роботи
   Молодший науковий співробітник (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія)
23667 Науковий співробітник (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія)
   Науковий співробітник-консультант (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія)
2212.2Патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи
[+] Професійні назви роботи
2213Професіонали в агрономії, водному господарстві, зооінженерії, лісівництві, меліорації та природно-заповідній справі
222Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер)
223Професійні медичні сестри та акушерки
23Викладачі
24Інші професіонали
3Фахівці
4Технічні службовці
5Працівники сфери торгівлі та послуг
6Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
7Кваліфіковані робітники з інструментом
8Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
9Найпростіші професії


Бесплатные обои, картинки, изображения для iPhone, iPod c расширением 640х960 и 640х1136.А так же для iPad c расширением 2048x2048