Класифікація професій
Код Назва класифікаційного угруповання
1Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
2Професіонали
21Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук
22Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук
221Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук
2211Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій
2211.1Наукові співробітники (біологія, ботаніка, зоологія та ін.)
[+] Професійні назви роботи
2211.2Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій
[-] Професійні назви роботи
Професії
КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП Професійна назва роботи
20257 25, 10Бактеріолог
20275 25Біолог
   Біотехнолог
20276- Біофізик
   Ботанік
20583- Геоботанік
20608 4Гідробіолог
   Гістолог
   Дресирувальник морських тварин
-- Еколог
   Експерт з екології
  5*Експерт-кінолог
   Ембріолог
25491- Ентомолог
25494- Ентофітопатолог
22154- Зоолог
   Імунолог
22865 4Іхтіолог
22868 4Іхтіопатолог
   Маммолог
23618- Міколог
23619-4, 25Мікробіолог
   Орнітолог
24308- Палеонтолог
   Паразитолог
24647 4Рибовод
   Таксономіст
   Теріолог
   Цитолог
2212Професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології
2213Професіонали в агрономії, водному господарстві, зооінженерії, лісівництві, меліорації та природно-заповідній справі
222Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер)
223Професійні медичні сестри та акушерки
23Викладачі
24Інші професіонали
3Фахівці
4Технічні службовці
5Працівники сфери торгівлі та послуг
6Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
7Кваліфіковані робітники з інструментом
8Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
9Найпростіші професії


Бесплатные обои, картинки, изображения для iPhone, iPod c расширением 640х960 и 640х1136.А так же для iPad c расширением 2048x2048