Класифікація професій
Код Назва класифікаційного угруповання
1Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
2Професіонали
21Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук
211Професіонали в галузі фізики, астрономії, метеорології та хімії
212Професіонали в галузі математики та статистики
213Професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації)
214Професіонали в галузі архітектури та інженерної справи
2141Професіонали в галузі архітектури та планування міст
2142Професіонали в галузі цивільного будівництва
2143Професіонали в галузі електротехніки
2144Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій
2145Професіонали в галузі інженерної механіки
2145.1Наукові співробітники (інженерна механіка)
[+] Професійні назви роботи
2145.2Інженери-механіки
[-] Професійні назви роботи
Професії
КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП Професійна назва роботи
24887  Будівельник суден
22263 6Інженер з вишкобудування
22275 Інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку
22462 Інженер з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю
22466 2, 87Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку
22464- Інженер з експлуатації повітряних суден (систем повітряних суден)
22471 87Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства
22287 1Інженер з інструменту
22295 1Інженер з комплектації устаткування
22317 1Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів
22320- Інженер з механізації трудомістких процесів
22323- Інженер з нагляду за будівництвом флоту
22384 66Інженер з приймання локомотивів (вагонів) у депо
22436 2Інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства
22445- Інженер з технічного обслуговування, ремонту та діагностики авіаційної техніки
 62Інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування
22460 62Інженер з управління турбіною атомної станції
22418- Інженер із зварювання
22430 67Інженер із суднопідіймальних робіт
22487 67Інженер спеціального флоту
22203- Інженер-випробувач літальної лабораторії бортової
22210- Інженер-дослідник підводного апарата
22211- Інженер-конструктор (механіка)
22226- Інженер-механік груповий
22229 67Інженер-механік з флоту груповий
22232 67Інженер-механік з флоту лінійний
22493- Інженер-технолог (механіка)
23540- Механік лінійний флоту (з флоту)
20291 68Провідний інженер з експериментальних робіт і льотних випробувань систем повітряних суден
20292- Провідний інженер з експлуатації повітряних суден
20288 68Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден
24824- Старший механік-командир
  67Суперінтендант
2146Професіонали в галузі хімічних технологій
2147Професіонали в галузі гірництва та металургії
2148Професіонали в галузі картографії та топографії
2149Професіонали в інших галузях інженерної справи
22Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук
23Викладачі
24Інші професіонали
3Фахівці
4Технічні службовці
5Працівники сфери торгівлі та послуг
6Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
7Кваліфіковані робітники з інструментом
8Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
9Найпростіші професії


Бесплатные обои, картинки, изображения для iPhone, iPod c расширением 640х960 и 640х1136.А так же для iPad c расширением 2048x2048