Класифікація професій
Код Назва класифікаційного угруповання
1Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
2Професіонали
21Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук
211Професіонали в галузі фізики, астрономії, метеорології та хімії
212Професіонали в галузі математики та статистики
213Професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації)
214Професіонали в галузі архітектури та інженерної справи
2141Професіонали в галузі архітектури та планування міст
2142Професіонали в галузі цивільного будівництва
2143Професіонали в галузі електротехніки
2144Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій
2144.1Наукові співробітники (електроніка, телекомунікації)
[+] Професійні назви роботи
2144.2Інженери в галузі електроніки та телекомунікацій
[-] Професійні назви роботи
Професії
КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП Професійна назва роботи
   Експерт-поліграфолог
  70Інженер антенно-щоглових споруд
  70Інженер електрозв'язку
  62Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування
- 70Інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку
22402 68Інженер з радіонавігації та радіолокації
  62Інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції
- 70Інженер засобів радіо та телебачення
22281- Інженер із звукозапису
- 70Інженер лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв
   Інженер мережі стільникового зв'язку
22496 1Інженер-електронік
   Інженер-електронік систем виробництва нетрадиційних і відновлювальних видів енергії
22499  Інженер-електрорадіонавігатор
22211- Інженер-конструктор (електроніка)
2145Професіонали в галузі інженерної механіки
2146Професіонали в галузі хімічних технологій
2147Професіонали в галузі гірництва та металургії
2148Професіонали в галузі картографії та топографії
2149Професіонали в інших галузях інженерної справи
22Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук
23Викладачі
24Інші професіонали
3Фахівці
4Технічні службовці
5Працівники сфери торгівлі та послуг
6Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
7Кваліфіковані робітники з інструментом
8Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
9Найпростіші професії


Бесплатные обои, картинки, изображения для iPhone, iPod c расширением 640х960 и 640х1136.А так же для iPad c расширением 2048x2048