Класифікація професій
Код Назва класифікаційного угруповання
1Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
2Професіонали
21Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук
211Професіонали в галузі фізики, астрономії, метеорології та хімії
212Професіонали в галузі математики та статистики
213Професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації)
2131Професіонали в галузі обчислювальних систем
2131.1Наукові співробітники (обчислювальні системи)
[+] Професійні назви роботи
2131.2Розробники обчислювальних систем
[-] Професійні назви роботи
Професії
КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП Професійна назва роботи
-- Адміністратор бази даних
-- Адміністратор даних
-- Адміністратор доступу
-- Адміністратор доступу (груповий)
-- Адміністратор задач
-- Адміністратор системи
-- Аналітик з комп'ютерних комунікацій
-- Аналітик комп'ютерних систем
-- Аналітик комп'ютерного банку даних
   Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення
   Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа
22238 1Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом
-- Інженер з комп'ютерних систем
-- Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів
   Інженер-дослідник з комп'ютеризованих систем та автоматики
-- Конструктор комп'ютерних систем
2132Професіонали в галузі програмування
2139Професіонали в інших галузях обчислень (комп'ютеризації)
214Професіонали в галузі архітектури та інженерної справи
22Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук
23Викладачі
24Інші професіонали
3Фахівці
4Технічні службовці
5Працівники сфери торгівлі та послуг
6Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
7Кваліфіковані робітники з інструментом
8Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
9Найпростіші професії


Бесплатные обои, картинки, изображения для iPhone, iPod c расширением 640х960 и 640х1136.А так же для iPad c расширением 2048x2048