Класифікація професій
Код Назва класифікаційного угруповання
1Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
2Професіонали
21Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук
211Професіонали в галузі фізики, астрономії, метеорології та хімії
2111Професіонали в галузі фізики та астрономії
2112Професіонали в галузі метеорології
2113Професіонали в галузі хімії
2114Професіонали в галузі геології та геофізики
2114.1Наукові співробітники (геологія, геофізика, гідрологія)
[+] Професійні назви роботи
2114.2Геологи та геофізики
[-] Професійні назви роботи
Професії
КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП Професійна назва роботи
20589 5, 74Геолог
   Геолог з видобування та підземного зберігання газу
20590 5Геолог кар'єру, рудника, шахти
20592- Геолог нафтогазорозвідки (партії) структурно-пошукового буріння
   Геоморфолог
20601 5, 74Геофізик
20602 5Геофізик кар'єру, рудника, шахти
20610 5, 74Гідрогеолог
20614 75Гідролог
21130 67Девіатор
   Мікропалеонтолог
23620- Мінералог
   Палеонтолог
24333- Петрограф
-- Сейсмолог
   Стратиграф
212Професіонали в галузі математики та статистики
213Професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації)
214Професіонали в галузі архітектури та інженерної справи
22Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук
23Викладачі
24Інші професіонали
3Фахівці
4Технічні службовці
5Працівники сфери торгівлі та послуг
6Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
7Кваліфіковані робітники з інструментом
8Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
9Найпростіші професії


Бесплатные обои, картинки, изображения для iPhone, iPod c расширением 640х960 и 640х1136.А так же для iPad c расширением 2048x2048