Класифікація професій
Код Назва класифікаційного угруповання
1Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
2Професіонали
21Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук
211Професіонали в галузі фізики, астрономії, метеорології та хімії
2111Професіонали в галузі фізики та астрономії
2111.1Наукові співробітники (фізика, астрономія)
[+] Професійні назви роботи
2111.2Фізики та астрономи
[-] Професійні назви роботи
Професії
КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП Професійна назва роботи
   Аеродинамік
   Балістик
   Гідродинамік
  62Інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції
  62Інженер з радіаційної безпеки
22451 62Інженер з управління блоком атомної станції
22457 62Інженер з управління реактором (прискорювачем, ядерно-фізичною установкою)
22483 62, 10Інженер-радіолог
22485- Інженер-радіофізик
  62Інспектор з радіаційної безпеки
23064- Консультант науковий (у планетаріях)
   Професіонал з медичної фізики
   Реолог
   Термодинамік
25189- Фізик
2112Професіонали в галузі метеорології
2113Професіонали в галузі хімії
2114Професіонали в галузі геології та геофізики
212Професіонали в галузі математики та статистики
213Професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації)
214Професіонали в галузі архітектури та інженерної справи
22Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук
23Викладачі
24Інші професіонали
3Фахівці
4Технічні службовці
5Працівники сфери торгівлі та послуг
6Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
7Кваліфіковані робітники з інструментом
8Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
9Найпростіші професії


Бесплатные обои, картинки, изображения для iPhone, iPod c расширением 640х960 и 640х1136.А так же для iPad c расширением 2048x2048