Класифікація професій
Код Назва класифікаційного угруповання
1Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
11Законодавці, вищі державні службовці, вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій
12Керівники підприємств, установ та організацій
13Керівники малих підприємств без апарату управління
14Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів
141Менеджери (управителі) у сільському, мисливському, лісовому, рибному та водному господарствах
142Менеджери (управителі) у добувній промисловості
143Менеджери (управителі) в обробній промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води
144Менеджери (управителі) у будівництві, на транспорті, пошті та зв'язку
145Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах ресторанного господарства
146Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності
147Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю, здавання під найом та послуг юридичним особам
148Менеджери (управителі) в освіті, охороні здоров'я та соціальній сфері
149Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності
1491Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві
[+] Професійні назви роботи
1492Менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту
[+] Професійні назви роботи
1493Менеджери (управителі) систем якості
[+] Професійні назви роботи
1494Менеджери (управителі) екологічних систем
[+] Професійні назви роботи
1495Менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки
[+] Професійні назви роботи
1496Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності
[-] Професійні назви роботи
Професії
КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП Професійна назва роботи
   Менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності
2Професіонали
3Фахівці
4Технічні службовці
5Працівники сфери торгівлі та послуг
6Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
7Кваліфіковані робітники з інструментом
8Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
9Найпростіші професії


Бесплатные обои, картинки, изображения для iPhone, iPod c расширением 640х960 и 640х1136.А так же для iPad c расширением 2048x2048