Класифікація професій
Код Назва класифікаційного угруповання
1Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
11Законодавці, вищі державні службовці, вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій
12Керівники підприємств, установ та організацій
121Керівники підприємств, установ та організацій
1210Керівники підприємств, установ та організацій
1210.1Керівники підприємств, установ та організацій
[-] Професійні назви роботи
Професії
КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП Професійна назва роботи
  65**Генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну, радіокомпанії, телекомпанії, телерадіокомпанії, телерадіо-, інформаційного агентства і т. ін.)
20571  Генеральний конструктор
   Голова виконавчого органу акціонерного товариства
24370 85Голова клубу (спортивного)
  2Голова колективного господарства
   Голова ліквідаційної комісії
24380- Голова правління
   Голова ради директорів
   Голова ради директорів біржі
   Голова Рахункової палати України
   Голова спостережної (наглядової) ради
   Голова Центральної виборчої комісії
  18Головний редактор газети, журналу
 85Директор (інший керівник) підприємства, установи, організації фізкультурно-спортивної спрямованості
- 1**Директор (начальник, інший керівник) підприємства
21447 Директор (начальник) організації (дослідної, конструкторської, проектної)
 Директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.)
 Директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.)
   Директор видавництва
   Директор виконавчий
21450- Директор відділення
21354- Директор державного архіву
-- Директор дошкільного виховного закладу
21395- Директор кабінету (методичного, навчально-методичного)
21402- Директор книжкової палати
21410 85Директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського)
21413- Директор контори
21422- Директор курсів підвищення кваліфікації
21425- Директор лабораторії
21586- Директор навчально-виробничого комбінату
 80Директор навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату і т. ін.)
21583- Директор навчально-курсового комбінату
21581 85Директор навчального (навчально-тренувального) центру
21580- Директор навчального пункту
21435 75Директор науково-дослідного інституту
 83Директор об'єднання (творчого, творчо-виробничого, радіотелевізійного і т. ін.)
21441 75Директор обсерваторії
 Директор обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру
21459- Директор пансіонату (кемпінгу)
   Директор підприємства установи виконання покарань - заступник керівника (директора, начальника і т. ін.) установи виконання покарань
-- Директор позашкільного закладу
21506- Директор представництва
  82Директор установи (підприємства, організації) культури (кінотеатру, театру, кіновідеопрокату, кіностудії та ін.)
21592 70Директор філіалу
- 81, 80Директор центру (метрології та стандартизації, телевізійного і т. ін.)
-- Директор центру професійної орієнтації молоді
 85Директор школи (вищої спортивної майстерності, спеціалізованої дитячо-юнацької, спортивно-технічної і т. ін.)
21815 78Завідувач аптеки (аптечного закладу)
21839 78Завідувач бази аптечної
   Керівник (директор, начальник і т. ін.) установи виконання покарань
- 80Керівник (начальник) установи соціального захисту населення
   Керівник підприємства (установи, організації) (сфера захисту інформації)
-   Керівник підприємства (установи, організації) охорони здоров'я (генеральний директор, директор, головний лікар та ін.)
   Керівник підрозділу юридичної особи, що здійснює діяльність з управління активами
-- Керуючий (директор, інший керівник) комерційним банком
 Керуючий (директор, інший керівник) установою мережі Національного банку України
   Керуючий (тимчасової адміністрації) для управління енергопостачальником
- 87Керуючий готельним господарством
 65Керуючий підприємством харчування
   Керуючий санацією
25142 64Керуючий трестом
-- Ліквідатор підприємств-боржників
- 78Начальник (завідувач) лікувально-профілактичного закладу
23673 67,68Начальник агентства (повітряних сполучень, морського, рекламно-інформаційного, транспортно-експедиційного та ін.)
24082- Начальник в'язниці
   Начальник державної воєнізованої гірничорятувальної служби
23901- Начальник дирекції залізничних перевезень
23789- Начальник дослідної організації
   Начальник експедиції гідрогеолого-меліоративної
23784 66Начальник залізниці
23810- Начальник каналу
21422- Начальник курсів підвищення кваліфікації
23883- Начальник метрополітену
24067- Начальник митниці
21581 62Начальник навчального (навчально-тренувального) центру
 1Начальник обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру
23919- Начальник пароплавства
  64Начальник управління
24100- Начальник училища
24106- Начальник філіалу
24128 Начальник частини (воєнізованої, газо- та гірничорятувальної, льотної, пожежної)
24134 Начальник школи (вищої льотної підготовки, морехідної, начальницького складу, технічної)
   Начальник штабу (головного штабу) оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
   Начальник штабу пожежогасіння
   Начальник штабу цивільного захисту
24140- Начальник штабу цивільної оборони
 Президент (голова правління, інший керівник) спілки, асоціації чи іншого об'єднання комерційних банків
- 67, 68Президент компанії
   Проректор
   Ректор
   Розпорядник майна підприємств-боржників
   Тимчасовий адміністратор
122Керівники виробничих та інших основних підрозділів
123Керівники функціональних підрозділів
13Керівники малих підприємств без апарату управління
14Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів
2Професіонали
3Фахівці
4Технічні службовці
5Працівники сфери торгівлі та послуг
6Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
7Кваліфіковані робітники з інструментом
8Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
9Найпростіші професії


Бесплатные обои, картинки, изображения для iPhone, iPod c расширением 640х960 и 640х1136.А так же для iPad c расширением 2048x2048