Класифікація професій
Код Назва класифікаційного угруповання
1Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
11Законодавці, вищі державні службовці, вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій
12Керівники підприємств, установ та організацій
13Керівники малих підприємств без апарату управління
14Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів
141Менеджери (управителі) у сільському, мисливському, лісовому, рибному та водному господарствах
142Менеджери (управителі) у добувній промисловості
143Менеджери (управителі) в обробній промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води
144Менеджери (управителі) у будівництві, на транспорті, пошті та зв'язку
145Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах ресторанного господарства
146Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності
147Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю, здавання під найом та послуг юридичним особам
148Менеджери (управителі) в освіті, охороні здоров'я та соціальній сфері
149Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності
1491Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві
[+] Професійні назви роботи
1492Менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту
[+] Професійні назви роботи
1493Менеджери (управителі) систем якості
[+] Професійні назви роботи
1494Менеджери (управителі) екологічних систем
[+] Професійні назви роботи
1495Менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки
[-] Професійні назви роботи
Професії
КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП Професійна назва роботи
   Менеджер (управитель) систем з інформаційної безпеки
1496Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності
[+] Професійні назви роботи
2Професіонали
3Фахівці
4Технічні службовці
5Працівники сфери торгівлі та послуг
6Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
7Кваліфіковані робітники з інструментом
8Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
9Найпростіші професії


Бесплатные обои, картинки, изображения для iPhone, iPod c расширением 640х960 и 640х1136.А так же для iPad c расширением 2048x2048